เยาวชนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค

   

โครงการ พลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค DIT YOUTH CAMP 2019 จังหวัด พิษณุโลก

เก็บตกภาพบรรยากาศสนุกๆ โครงการ"พลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค" DIT YOUTH CAMP 2019 จังหวัด พิษณุโลก ครั้งต่อไปพบกันที่ จังหวัด นครนายก ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2562 นี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2020 โรงเรียนวัดราชโอรส

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2020 โรงเรียนวัดราชโอรส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2020 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2020 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2020 โรงเรียนชลกันยานุกูล

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2020 โรงเรียนชลกันยานุกูล...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2020 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2020 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนจ่านกร้อง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนจ่านกร้อง...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนนครไทย

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนนครไทย...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนสนามชัยเขต

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนสนามชัยเขต...

รายละเอียดเพิ่มเติม

DIT Young Camp 2021 โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน

ภาพบรรยากาศกิจกรรม DIT Young Camp 2021 โรงเรียนบางปะกง บวรวิทยายน...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ พลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค DIT YOUTH CAMP 2019 จังหวัด ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

เก็บตกภาพบรรยากาศสนุกๆ โครงการ"พลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค" DIT YOUTH CAMP 2019 จังหวัด ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ครั้งต่อไปพบกันที่ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์ความรู้

การแจ้งเรื่องร้องเรียน
หมวดจ่า
สมุดความรู้
หมวดความรู้ทั่วไป