ร้านสือเม๊าะ ตือระ

รายละเอียดร้านค้า

ที่ตั้ง : 26 ม.2 ต.ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

แผนที่ร้าน